Hình thức tuyển dụng: 

  • Phỏng  vấn kiến thức tổng hợp, kỹ năng giao tiếp, tin học, tiếng Anh,.. 

Lưu ý:

  • Hồ sơ đã nhận không trả lại;
  • Chỉ những hồ sơ đã qua vòng sơ tuyển mới được mời phỏng vấn. Không hoàn lại hồ sơ;
  • Bộ hồ sơ hoàn chỉnh sẽ được yêu cầu bổ sung ngay sau khi được tuyển dụng. 

Bình luận