Đội ngũ chuyên gia

  28/08/2015

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

 

TT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Chức danh - Nơi công tác

1

Khương Tất Thành

Xổ số Tây NinhKiểm toán viên;

Thẩm định viên về giá

Xổ số Tây NinhGiám đốc - PNT Audit

2

Đỗ Đức Tuấn

Kiểm toán viên

Phó giám đốc kiêm Giám đốc PNT Audit - CN Hà Nội

3

Phạm Công Minh

Kiểm toán viên;

Thẩm định viên về giá

Xổ số Tây NinhGiám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá KVA

4

Xổ số Tây NinhVũ Thị Anh Hoài

Kiểm toán viên

Phó giám đốc kiêm Giám đốc PNT Audit - CN Miền Bắc

5

Nguyễn Ngọc Dũng

Kiểm toán viên

Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kiểm toán 1- PNT Audit

6

Đặng Hải Hà

Kiểm toán viên

Xổ số Tây NinhPhó phòng Kiểm toán 3 - PNT Audit

7

Vũ Minh Đức

Kiểm toán viên

Phó giám đốc PNT Audit - CN Hà Nội

8

Lại Thị Hường

Kiểm toán viên

Trưởng phòng kiểm toán 2 - PNT Audit

9

Nguyễn Thị Mỹ

Xổ số Tây NinhKiêm toán viên;

 Tiến sĩ

Xổ số Tây NinhGiảng viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân

10

Phạm Thị Sửu

Kiểm toán viên

Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại và công nghệ Hà Nội

11

Phạm Thị Thìn

Xổ số Tây NinhKiểm toán viên

Xổ số Tây NinhTrưởng ban kiểm soát Tổ chức tài chính vi mô TNHH M7

12

Lê Đức Thuận

Xổ số Tây NinhThẩm định viên về giá; Thạc sĩ MBA

Xổ số Tây NinhCông ty CP Thương mại điện tử Lingo

13

Xổ số Tây NinhĐỗ Dương Hùng

Cử nhân kinh tế

Giám đốc Công ty CP Đấu giá Việt Á

14

Nguyễn Thị Thu Hương

Tiến sĩ Luật

Giảng viên bộ môn Luật tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

15 Đỗ Thanh Hà Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng Trưởng phòng kiểm toán 3 - PNT Audit
16 Nguyễn Thị Lam Kiểm toán viên Trưởng nhóm - Phòng kiểm toán 1 - PNT Audit
17 Phan Quý Chung Kiểm toán viên Trưởng nhóm - phòng kiểm toán 2 - PNT Audit

Bình luận